Mời các bạn cùng ngắm loạt ảnh về DLA nhé

Chào hè!
Chào hè!
Màu đỏ nhuộm 1 góc sân trường
Màu đỏ nhuộm 1 góc sân trường
Sân trường là nơi các bạn sinh viên tham gia những giờ học về kỹ năng, thể hiện khả năng thể dục thể thao của mình
Sân trường là nơi các bạn sinh viên tham gia những giờ học về kỹ năng, thể hiện khả năng thể dục thể thao của mình
Nhìn từ ngoài vào
Nhìn từ ngoài vào
Một góc DLA
Một góc DLA
Hè đã về rồi bạn ơi!
Hè đã về rồi bạn ơi!

Ban Thông tin