HỆ ĐÀO TẠO

#

LIÊN THÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2024

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (Chỉ tiêu dự kiến) NGÀNH ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐT HÌNH THỨC

Đại học (VLVH)

(Xét tuyển)

1. Luật kinh tế 3-4 năm Theo học bạ THPT với các hình thức:

+ Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

+ Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12

+ Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ( học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

2. Công nghệ thông tin
3. Kế toán
4. Quản trị Kinh doanh
5. Tài chính – Ngân hàng
6. Ngôn ngữ Anh
7. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 4 - 4,5 năm
8. Kiến trúc 4 - 5 năm

Liên thông Đại học CQ, VLVH

1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Dựa vào kết quả xét tuyển miễn trừ (thời gian học 1,5 - 2,5 năm) XÉT TUYỂN

Điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung bình tích lũy toàn khoa học theo bảng điểm của bằng cao đẳng cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có)

2. Kế toán  
3. Quản trị Kinh doanh
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Ngôn ngữ Anh

Đại học văn bằng thứ hai

1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng XÉT TUYỂN

Điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung bình tích lũy toàn khóa học theo bảng điểm của bằng đại học thứ nhất cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có)

2. Kế toán  
3. Quản trị Kinh doanh
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Ngôn ngữ Anh

Các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật

Điều kiện chung

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

1. Đại học hình thức VHVL:

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy đinh của Bộ GDĐT

2. Liên thông Đại học (VLVH, CQ)

- Người dự tuyển đại học liên thông bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.

Trường hợp văn bằng của người Việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD và Đào tạo.

3.  Đại học văn bằng thứ hai (CQ, VLVH):

- Người dự tuyển văn bằng thứ hai đại học chính quy bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy.

- Người dự tuyển văn bằng thứ hai đại học vừa làm vừa học thì người có bằng tốt nghiệp Đại học hệ vừa làm vừa học hoặc đại học chính quy đều được tham gia

- Trường hợp văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỆ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THỜI GIAN NHẬN HS CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC
ĐẠI HỌC

- Đại học VLVH.

- Liên thông Đại học (CQ, VLVH)

- Đại học văn bằng thứ 2 (CQ, VLVH)

Đến hết ngày 24/02/2024 09/03/2024 23/03/2024

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Văn phòng đại diện

Số 13 đường số 8 Lý Phục Man, F. Bình Thuận, Q7, TP. HCM

Điện thoại: (0272) 3512.826 (106); Di động: 0983369717 (Thầy Bình); 0909.211.528 (Thầy Tâm); 0968787278 (Cô Tiên); 0935127278 (cô Phương); 091 9200450 (thầy Vũ)

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Tài chính ngân hàng đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Tài chính ngân hàng 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Tài chính ngân hàng đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Tài chính ngân hàng đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học văn bằng thứ 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển đại học văn bằng thứ 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học văn bằng thứ 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại họcvăn bằng thứ 2 vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023

Quyết định công nhận trúng tuyển trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 3 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 1 năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học trình độ đào tạo đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 2 năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 2 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 2 năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 2 năm 2022

Danh sách đăng ký xét tuyển đại học chinh quy văn bằng thứ 2 đợt 1 năn 2022 ngành Ngôn ngữ Anh

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách đăng ký xét tuyển đại học chinh quy văn bằng thứ 2 đợt 2 năn 2022 ngành Ngôn ngữ Anh

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2022

Danh sách công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2022

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2022

Danh sách công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 4 năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học (VLVH), Liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng thứ hai (Chính quy, VLVH) đợt 5 năm 2021

Quyết đinh công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 5 năm 2021

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 5 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 5 năm 2021

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Kế toán đợt 5 năm 2021

Quyết đinh công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 5 năm 2021

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 5 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 5 năm 2021

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển trình độ đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đợt 5 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Quyết định công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Danh sách công nhận trúng tuyển nhập học kỳ xét tuyển hệ Đào tạo đại học chính quy văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm 2021

Đặt câu hỏi tư vấn tuyển sinh

 • Hệ thống 40 giảng đường lớp học, với sức chứa 5.000 sinh viên/ca, học ổn định, rộng rãi, thoáng mát với trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Hệ thống phòng máy với hơn 500 máy tính hiện đại.

  HỆ THỐNG GIẢNG ĐƯỜNG
 • Phòng thực hành các phần mềm chuyên dùng: phần mềm kế toán Việt Nam, kế toán Mỹ, phần mềm tin học thống kê, phần mềm báo cáo thuế. . . . .

  HỆ THỐNG MÁY TÍNH
 • Hơn 10 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập các môn học thuộc lĩnh vực Xây dựng, Kiến trúc.

  HỘI TRƯỜNG - PHÒNG THỰC HÀNH
 • Thư viện với hơn 8844 đầu sách, hơn 20.061 quyển sách, với 5.866 đầu sách điện tử và nhiều đầu tạp chí.

  HỆ THỐNG THƯ VIỆN
 • Mạng Internet và Wifi tốc độ cao bao phủ toàn khuôn viên trường giúp sinh viên có thể truy cập Internet phục vụ việc học tập và nghiên cứu.

  HỆ THỐNG WIFI
 • Năm 2014 nhà trường đưa vào sử dụng ký túc xá với diện tích 1664 m2 đáp ứng cho 600 chỗ ở cho sinh viên.

  HỆ THỐNG KIẾN TÚC XÁ
Video Icon

Xem Video giới thiệu trường

Cùng Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tỏa sáng tương lai

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

pgs.ts-le-dinh-tuan.JPG

PGS.TSKH. Lê Đình Tuấn

Photo

PGS.TS Đặng Thị Phương Phi

Photo

TS. Lê Thị Kim Yến

Photo

TS. Đoàn Thị Hồng

Photo

GS.TS Trương Quang Vinh

Photo

TS. Lê Đình Kỳ

Photo

TS. Nguyễn Kim Chung

Photo

TS. Võ Quang Hiền

Photo

ThS.KTS. Nguyễn Thị Bảo Châu

Photo

TS. Dương Ngọc Duyên

Photo

ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc

Photo

ThS. Thái Doãn Ngọc

Photo

ThS. Lâm Thị Hồng

Photo

PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo chí nói về DLA

ĐỐI TÁC CỦA DLA

Điện thoại: 0917 241 544

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn

938 QL.1A, P.Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An

Tư Vấn Trực Tuyến Tel: 0917 241 544 Liên Hệ