ĐÀO TẠO 3 CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký xét tuyển Đại học tại DLA

THÔNG BÁO TUYỂN SINH PHÒNG SAU ĐẠI HỌC VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

* Ngành đào tạo:

- Quản trị kinh doanh (mã ngành: 8.34.01.01)

- Tài chính ngân hàng (mã ngành: 8.34.02.01)

- Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 8.58.02.01)

*Hình thức đào tạo: chính quy, thời gian học dự kiến

18 tháng

*Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần

*Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 21/05/2024

*Thời gian đánh giá năng lực tiếng Anh (dự kiến): 22/06/2024

*Công bố kết quả trúng tuyển: 29/06/2024

*Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

+ Lĩnh vực dành cho CB quản lý:

 • Luật học (mã số: 8.38.01.06)
 • Chính trị học (mã số:8.31.02.01)
 • Kinh tế chính trị (mã số:8.31.01.02)
 • Quản lý giáo dục (mã số:8.14.01.14)

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

-  Giáo dục học (bậcTiểu học) (mã số:8.14.01.01)

-  Giáo dục học (Giáo dục thể chất) (mã số:8.14.01.11)

-  Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh (mã số:8.14.01.11)

- Công nghệ thông tin (mã số:8.48.02.01)

 • Đại số và Lý thuyết số (mã số:8.46.01.04)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Toán (mã số:8.14.01.11)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý (mã số:8.14.01.11)
 • Quang học (mã số:8.44.01.10)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Hóa học (mã số:8.14.01.11)
 • Hóa hữu cơ (mã số:8.44.01.14)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học (mã số:8.14.01.11)
 • Địa lý học (mã số:8.31.05.01)
 • Ngôn ngữ Việt Nam (mã số:8.22.01.02)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Ngữ văn (mã số:8.14.01.11)

*Thời gian nhận hồ sơ: đến 28/02/2023

*Thời gian xét tuyển: tháng 3 năm 2023

*Thời gian học: 2 năm, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật

* Ngành đào tạo:

- Luật (Văn bằng 2)

- Thú y

-  Bảo vệ thực vật

-  Phát triển nông thôn

* Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển : trong năm

*Thời gian học: 2,5 năm

* Mở lớp khi đủ số lượng hồ sơ đăng ký theo quy định

*Ngành đào tạo:

- Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

- Kỹ thuật cấp thoát nước

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

*Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: trong năm

*Thời gian học: 4-4,5 năm

*Mở lớp khi đủ số lượng hồ sơ đăng ký theo quy định

*Thời gian nhận hồ sơ: trong năm

*Thời gian học: 2 đến 3 tháng vào ngày thứ 7 và chủ nhật

*Chứng chỉ của Bộ Tài chính do Trường Đại học Tài chính – Marketing cấp

*Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

*Làm việc và lập nghiệp tại Nhật Bản

*Du học tại Nhật Bản (Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: Cô Hằng (0938.263.091); Thầy Thậm (0906.30.5833); Cô Nhiễm (0379.636.461)

CÁC THÔNG BÁO KHÁC

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2023

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2023

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2023

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2023

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022

Danh sách đăng ký dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2022

Danh sách đăng ký dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh năm 2022

Danh sách đăng ký dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Danh sách trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2022

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2021

Danh sách đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2021

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2021

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nhập học kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2021

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng năm 2021

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển tuyển nhập học kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Danh sách trúng tuyển nhập học kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 ngành Quản trị Kinh doanh năm 2021

Đặt câu hỏi tư vấn tuyển sinh

 • Hệ thống 40 giảng đường lớp học, với sức chứa 5.000 sinh viên/ca, học ổn định, rộng rãi, thoáng mát với trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Hệ thống phòng máy với hơn 500 máy tính hiện đại.

  HỆ THỐNG GIẢNG ĐƯỜNG
 • Phòng thực hành các phần mềm chuyên dùng: phần mềm kế toán Việt Nam, kế toán Mỹ, phần mềm tin học thống kê, phần mềm báo cáo thuế. . . . .

  HỆ THỐNG MÁY TÍNH
 • Hơn 10 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập các môn học thuộc lĩnh vực Xây dựng, Kiến trúc.

  HỘI TRƯỜNG - PHÒNG THỰC HÀNH
 • Thư viện với hơn 8844 đầu sách, hơn 20.061 quyển sách, với 5.866 đầu sách điện tử và nhiều đầu tạp chí.

  HỆ THỐNG THƯ VIỆN
 • Mạng Internet và Wifi tốc độ cao bao phủ toàn khuôn viên trường giúp sinh viên có thể truy cập Internet phục vụ việc học tập và nghiên cứu.

  HỆ THỐNG WIFI
 • Năm 2014 nhà trường đưa vào sử dụng ký túc xá với diện tích 1664 m2 đáp ứng cho 600 chỗ ở cho sinh viên.

  HỆ THỐNG KIẾN TÚC XÁ
Video Icon

Xem Video giới thiệu trường

Cùng Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tỏa sáng tương lai

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

pgs.ts-le-dinh-tuan.JPG

PGS.TSKH. Lê Đình Tuấn

Photo

PGS.TS Đặng Thị Phương Phi

Photo

TS. Lê Thị Kim Yến

Photo

TS. Đoàn Thị Hồng

Photo

GS.TS Trương Quang Vinh

Photo

TS. Lê Đình Kỳ

Photo

TS. Nguyễn Kim Chung

Photo

TS. Võ Quang Hiền

Photo

ThS.KTS. Nguyễn Thị Bảo Châu

Photo

TS. Dương Ngọc Duyên

Photo

ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc

Photo

ThS. Thái Doãn Ngọc

Photo

ThS. Lâm Thị Hồng

Photo

PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người giảng viên giỏi, người thầy tận tụy, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC CỦA DLA

Điện thoại: 0917 241 544

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn

938 QL.1A, P.Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An

Tư Vấn Trực Tuyến Tel: 0917 241 544 Liên Hệ