Cao học Quản trị kinh doanh

DLA
CAO HỌC QUẢN TRỊ
Mã Ngành: 8.340.101
 

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được thiết kế đảm bảo khối lượng kiến thức phục vụ cho yêu cầu công việc của nhà quản trị. Chương trình được thực hiện qua phương pháp đào tạo có tính thực tế, định lượng, kết hợp mô phỏng giải quyết tình huống quản trị để xử lý, giải quyết những công việc của nhà quản trị kinh doanh, nhà quản lý. Chương trình còn hướng đến trang bị cho học viên cách phân tích và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng phân tích, tổng hợp nhằm hoạch định và triển khai có hiệu quả các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường quốc tế.

Kiến thức:

Sau khi tốt nghiệp cao học, một Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh có các kiến thức nâng cao như sau:

- Trang bị kiến thức về điều hành và quản lý các công việc liên quan đến công việc sản xuất - kinh doanh ở các tổ chức kinh doanh và thực hiện giải quyết các vấn đề cụ thể của nhà quản trị kinh doanh.

- Trang bị đủ kiến thức chuyên môn về quản lý, lãnh đạo và quản trị kinh doanh, marketing, có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao hơn trong công việc như điều hành, quản lí, lãnh đạo doanh nghiệp.

-Trang bị cho các học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh hiện đại, cách thức xây dựng chiến lược phát triển cho tổ chức. Cung cấp cho học viên các chỉ dẫn về cách thức vận dụng những kiến thức đó trong thực tiễn hoạt động quản trị kinh doanh.

Kỹ năng:

- Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống của tổ chức, trên cơ sở đã thông thạo sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp các cơ hội, đe dọa của môi trường kinh doanh; phân tích, đánh giá, tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó biết cách hoạch định và quản lý việc thực hiện chiến lược, kế hoạch và giải quyết các phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp, tổ chức để phát triển doanh nghiệp.

- Thực thi được các chức năng của nhà quản trị để quản trị doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Sử dụng được các công cụ phân tích định lượng trong kinh doanh.

- Nắm được Luật kinh doanh trong nước và quốc tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh, thị trường và phát triển thị trường, quản trị mua hàng và quản trị dự trữ hàng hóa... ở các doanh nghiệp.

Thái độ:

- Năng động, sáng tạo, cầu tiến, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

- Có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

 

1. Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần ngành Quản trị kinh doanh thuộc nhóm ngành Kinh tế, kinh doanh, quản lý: Quản trị nhà hàng, Quản trị Khách sạn, Marketing, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Bất động sản, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Hệ thống thông tin kinh tế, v..v...

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác ngành Quản trị kinh doanh không thuộc nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và thuộc các nhóm ngành: khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản; kỹ thuật; công nghệ; kiến trúc; nông lâm thủy sản; môi trường; xã hội nhân văn, v..v...

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, hay khác ngành với chuyên ngành đăng ký dự thi phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. (Phụ lục đính kèm).

2. Về thâm niên công tác

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

- Riêng đối tượng dự thi Thạc sĩ Quản trị kinh doanh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy (kể cả loại khá trở lên) các ngành: Toán, Toán Tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Quốc tế học, Luật học, Khoa học chính trị, Giáo dục chính trị, Hướng dẫn viên du lịch, Tiếng Anh thương mại và các ngành Kỹ thuật phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Tổng chương trình 60 tín chỉ (2 năm)     TC % Tối thiểu
1. Kiến thức chung: 3 5 3 Tín chỉ
  a. Triết   3    
  b. NN        
2. Kiến thức CS ngành và chuyên ngành: 45 75.0  
  a. Bắt buộc 24 40.0  
  Cơ sở ngành      
    Bắt buộc 9 15.0  
    Tự chọn 6 10.0  
  Chuyên ngành      
    Bắt buộc 15 25.0  
    Tự chọn 12 20.0  
  b. Tự chọn 18 30.0 30%
3. Luận văn: 15 25 7 Tín chỉ
TỔNG TÍN CHỈ 60 100  

Định hướng trương lai