Liên kết đào tạo 2022

DLA

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH năm 2023 liên kết đào tạo với Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2022 (đợt 1): Xem chi tiết thông báo

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 năm 2022 (đợt 1): Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành như sau :

+ Lĩnh vực dành cho cán bộ quản lý:

1. Luật học (mã số: 8.38.01.06)

2. Chính trị học (mã số: 8.31.02.01)                       

3. Kinh tế Chính trị (mã số: 8.31.01.02)      

4. Quản lý giáo dục (mã số: 8.14.01.14)                

+ Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:

5. Giáo dục học (bậc tiểu học) (mã số: 8.14.01.01)           

6. Giáo dục học (Giáo dục thể chất) (mã số: 8.14.01.11)

7. LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh (mã số: 8.14.01.11)

8. Công nghệ thông tin (mã số: 8.48.02.01) 

9. Đại số và lí thuyết số  (mã số: 8.46.01.04)

10. LL và PPDH bộ môn Toán (mã số:  8.14.01.11)       

11. LL và PPDH bộ môn Vật lý (mã số: 8.14.01.11)    

12. Quang học (mã số: 8.44.01.10)  

13LL và PPDH bộ môn Hóa học (mã số: 8.14.01.11)         

14. Hóa hữu cơ (mã số: 8.44.01.14)    

15. Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học (mã số: 8.14.01.11)

16. Địa lí học (mã số: 8.31.05.01)

17. Ngôn ngữ Việt Nam (mã số: 8.22.01.02 )            

18. LL và PPDH bộ môn Ngữ Văn (mã số: 8.14.01.11)

Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng

Thời gian đào tạo: Từ 18 tháng đến 24 tháng

Phương thức tuyển sinh:  xét tuyển

Thời gian học:Thứ 7 và Chủ nhật

Về điều kiện Ngoại ngữ:

+ Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

+ Ứng viên đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên  mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do trường Đại học Vinh cấp trong thời gian không quá 2 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình ngoại ngữ trình độ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có một trong các văn bằng hoạc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chừng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các ứng viên có nguyện vọng chậm nhất 15 ngày trước thời hạn xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến ngày 12 tháng 01 năm 2023

Thời gian bổ túc kiến thức: Lịch cụ thể sẽ thông tin đến thí sinh.

Thời gian xét tuyển: từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 đến ngày 09 tháng 3 năm 2023

Thời gian công bố kết quả: ngày 10 tháng 3 năm 2023

Thời gian nhập học: dự kiến ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) 

Nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 15/03/2020

Học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh

Thông báo tuyển sinh:Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Thời gian bán và nhận hồ sơ xét tuyển. tổ chức xét tuyển từ 15/03/2022 đến 12/12/2022

Thông báo tuyển sinh:Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826(bấm 106) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Định hướng trương lai