Học phí

DLA

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

12.6 triệu/HK

Không thay đổi trong suốt khóa học

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng: 71 triệu đồng/khóa học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: 71 triệu đồng/khóa học

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: 71 triệu đồng/khóa học

ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Văn bằng 2: học phí ngành Xây dựng: 37 triệu đồng/khoá; học phí ngành khác: 32.5 triệu đồng/khoá

Đại học VLVH: học phí 10.5 triệu đồng/HK

Liên thông: 27 triệu đồng/khoá

HÌNH THỨC 1

Đóng học phí trực tiếp tại Phòng Kế toán Tài chính của Trường

Địa chỉ: Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

HÌNH THỨC 2

Chuyển vào tài khoản của Trường

- Chủ tài khoàn: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

- Số tài khoản: 680.10.00.018975.7

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An

- Nội dung: Nộp học phí, họ tên, chương trình đào tạo, ngành, 2023

(Ví dụ: Nộp học phí, Nguyễn Thị A, ĐHCQ ngành Kế toán, 2023)