I. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, lựa chọn học tại địa phương là một lựa chọn phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt.

Trong năm học này, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ban hành chính sách học bổng với tổng giá trị 10 tỷ đồng nhằm góp phần một cách thiết thực, chắp cánh cho những ước mơ vào Đại học của hàng ngàn sinh viên có tài năng phát triển cá nhân, những tấm gương học giỏi vượt khó v..v.

A. HỌC BỔNG HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, trúng tuyển và nhập học tại DLA

2.1 Học bổng tài năng (100% học phí):

- Thí sinh đạt điểm xét tuyển theo điểm thi THPT ≥ 27 điểm (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh)

Hoặc

- Thí sinh có điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10,11 và 1 học kỳ lớp 12 ≥ 9.0 điểm VÀ điểm trung bình cộng môn Toán, Tiếng Anh trong cả năm lớp 10,11, học kỳ 1 lớp 12 ≥ 8.5 điểm.

2.2 Học bổng tài năng (50% học phí):

- Thí sinh đạt điểm xét tuyển theo điểm thi THPT ≥ 25 điểm (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh)

Hoặc

- Thí sinh có điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10,11 và 1 học kỳ lớp 12 ≥ 8.5 điểm VÀ điểm trung bình cộng môn Toán, Tiếng Anh trong cả năm lớp 10,11, 1 học kỳ lớp 12 ≥ 8.5 điểm.

2.3 Học bổng tiếp sức 1:

- Thí sinh đạt điểm xét tuyển theo điểm thi THPT ≥ điểm trúng tuyển +3 (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh)

Hoặc

- Thí sinh có điểm đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc Gia TP.HCM từ 600 đến 700 điểm

Hoặc

- Thí sinh có điểm trung bình cộng môn Toán, Tiếng Anh trong cả năm lớp 10,11, 1 học kỳ lớp 12 ≥ 8.5 điểm.

Hoặc

- Tổng điểm xét tuyển tổ hợp 3 môn theo học bạ THPT ≥ 24 điểm

2.4 Học bổng tiếp sức 2:

- Thí sinh đạt điểm xét tuyển theo điểm thi THPT ≥ điểm trúng tuyển +1 (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh) và có 01 thư giới thiệu của BGH/GVCN

Hoặc

- Thí sinh có điểm đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc Gia TP.HCM từ 500 đến 600 điểm

Hoặc

- Thí sinh có điểm trung bình cộng môn Toán, Tiếng Anh trong cả năm lớp 10,11, 1 học kỳ lớp 12 ≥ 7.5 điểm.

Hoặc

- Tổng điểm xét tuyển tổ hợp 3 môn theo học bạ THPT ≥ 18 điểm

- Học bổng tài năng (100% học phí): 72.000.000 đồng/suất

- Học bổng tài năng (50% học phí): 36.000.000 đồng/ suất

- Học bổng tiếp sức 1: 2.500.000 đồng/suất

- Học bổng tiếp sức 2: 1.500.000 đồng/suất

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

- Đơn xin xét học bổng

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT

- Bản photo công chứng học bạ THPT (dành cho xét học bổng theo học bạ) hoặc phiếu điểm thi THPT/đánh giá năng lực

B. HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

- Học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT trên địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang (Mã HB: HBCC-01)

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương.(Mã HB: HBCC-02)

* Đối với học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT trên địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang

- Học bổng toàn phần

+ Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.5 trở lên

+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

+ Hạnh kiểm tốt

- Học bổng bán phần

+ Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.0 trở lên

+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

+ Hạnh kiểm tốt

* Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương

- Học bổng toàn phần

+ Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8,5 trở lên

+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

+ Hạnh kiểm tốt

- Học bổng bán phần

+ Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8,0 trở lên

+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn

+ Hạnh kiểm tốt

*Đối với học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT trên địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang

- Toàn phần:

+ Số lượng: Mỗi trường THPT được 01 suất học bổng

+ Mức cấp: 72.000.000 đồng/suất

- Bán phần:

+ Số lượng:  Mỗi trường THPT được 03 suất học bổng

+ Mức cấp: 36.000.000 đồng/suất

* Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương

- Toàn phần:

+ Số lượng: Mỗi trường THPT được 01 suất học bổng

+ Mức cấp: 72.000.000 đồng/suất

- Bán phần:

+ Số lượng:  Mỗi trường THPT được 02 suất học bổng

+ Mức cấp: 36.000.000 đồng/suất

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

- 01 bản sao giấy CMND

- 01 bảng điểm có xác nhận của nhà trường / bản sao học bạ THPT

- Thư xác nhận của nhà trường / địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn

- 01 bài viết về mục tiêu học tập đại học của bản thân (tối đa 2 trang A4)

C. HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thí sinh đầu tiên tốt nghiệp THPT năm 2021 trúng tuyển và nhập học tại DLA chương trình chất lượng cao ngành QTKD

30% toàn khóa học

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

-  Đơn xin đăng ký xét học bổng Chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

D. HỌC BỔNG CHO NGƯỜI THÂN CB-GV-NV DLA

Học sinh đang học lớp 12 là người thân (con ruột, anh/chị/em ruột, cháu ruột, anh/chị/em họ) của các CB-GV-NV đang công tác tại Trường.

25% toàn khóa học

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

- Đơn xin đăng ký xét học bổng giáo dục

Trường hợp con ruột: kèm theo 01 bản sao Khai sinh của học sinh

Trường hợp anh/chị/em ruột: kèm theo 01 bản sao Khai sinh của học sinh + 01 bản sao Khai sinh của CB-GV-NV

Trường hợp cháu ruột/anh/chị/em họ: kèm 01 bản sao giấy Khai sinh của học sinh + 01 bản sao Khai sinh của Ba/Mẹ học sinh + 01 bản sao Khai sinh của CB-GV-NV

E. HỌC BỔNG DÀNH CHO NGƯỜI THÂN SV/HV DLA

Học sinh đang học lớp 12 là người thân (con ruột, anh/chị/em ruột, cháu ruột, anh/chị/em họ) của SV/HV đang học tập tại Trường.

25% toàn khóa học

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

- Đơn xin đăng ký xét học bổng cho người thân SV/HV DLA

Trường hợp con ruột: kèm theo 01 bản sao Khai sinh của học sinh

Trường hợp anh/chị/em ruột: kèm theo 01 bản sao Khai sinh của học sinh + 01 bản sao Khai sinh của CB-GV-NV

Trường hợp cháu ruột/anh/chị/em họ: kèm 01 bản sao giấy Khai sinh của học sinh + 01 bản sao Khai sinh của Ba/Mẹ học sinh + 01 bản sao Khai sinh của CB-GV-NV

F. HỌC BỔNG NGÀNH GIÁO DỤC DLA

Học sinh đang học lớp 12 là người thân (con, anh/chị/em,cháu ruột) của giáo viên, lãnh đạo tại Trường THPT.

25% toàn khóa học

Từ 01/6/2021 đến 10/8/2021

- Đơn xin đăng ký xét học bổng ngành giáo dục

G. CÁC LƯU Ý KHI XÉT HỌC BỔNG

- Học bổng được cấp xét cho thí sinh trúng tuyển vào trường, thỏa các tiêu chí xét cấp học bổng theo quy định của từng chính sách cho đến khi hết suất.

- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một trong các học bổng trên. Mỗi học bổng sẽ được cấp theo hình thức khấu trừ vào học phí, không có giá trị chuyển đổi cho người khác và không chuyển đổi thành tiền mặt.

- Thí sinh chỉ được nhận học bổng khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học và đóng học phí (nếu có) trong thời gian quy định. Sinh viên bảo lưu kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy kết quả cấp học bổng.

- Học bổng tiếp sức chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên. Sinh viên nhận học bổng nếu bỏ học hoặc chuyển trường trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm đầu tiên.

- Để duy trì học bổng tài năng qua các năm, sinh viên được trao học bổng cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học hàng năm là 8.5 đối với học bổng tài năng 100% toàn phần, 8.0 đối với học bổng tài năng 50% toàn phần, 7.0 đối với học bổng giáo dục, học bổng cho người tân CB-GV-NV, học bổng cho người thân SV/HV tại DLA và điểm rèn luyện loại tốt. 

H. CÁCH ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG

Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức

Hình thức 1: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hotline: 0917 241 544

Hình thức 2: Đăng ký xét học bổng Online (Đang cập nhật)

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, trúng tuyển và nhập học tại DLA

Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 và nhập học vào DLA theo phương thức thi THPT 2021.

4.1 Miễn phí khóa học CNTT

Tặng Voucher miễn phí khóa học chuẩn đầu ra CNTT cơ bản cho sinh viên đăng ký và nhập học nguyện vọng 1.

4.2 Hỗ trợ kinh phí tham gia các học kỳ ngoại khóa tại Malaysisa

Tân sinh viên sẽ được nhà trường hỗ trợ 50% kinh phí tham gia học kỳ ngoại khóa tại Malaysia.

4.3 Hỗ trợ ký túc xá

Tân sinh viên có hộ khẩu ngoài Tân An sẽ được miễn phí ở ký túc xá trong học kỳ đầu.

Đến hết hạn đăng ký nguyện vọng 1 của kỳ thi THPT 2021.

III. CHÍNH SÁCH CAM KẾT NĂM 2021

Cam kết hỗ trợ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

- Học phí 9.000.000 đồng/ 1 học kỳ

- Không thay đổi suốt khóa học

- Lớp học sỉ số ít.

- Giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành có kinh nghiệp được mời từ doanh nghiệp và có trình độ chuyên môn cao từ thạc sĩ trở lên tham gia giảng dạy.

- Thời gian học khoảng 3 năm.

- Đường ngắn, tương lai rộng.