(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6.

Theo đó, thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia học chương trình trung học phổ thông sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.
Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Kỳ thi quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6 (Ảnh chụp màn hình)
Kỳ thi quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6 (Ảnh chụp màn hình)

Theo Quy chế, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7.

Chậm nhất ngày 15/7, các sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào phần mềm quản lý thi; đồng thời, gửi bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi qua địa chỉ email quy định.
Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 17/7.

Chậm nhất ngày 31/7, các sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thôngchính thức vào phần mềm quản lý thi và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục Quản lý Chất lượng.

Chậm nhất ngày 5/8, các sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Theo Thùy Linh/Giáo Dục Việt Nam