Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2019

Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 (chính quy). Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Tuyển sinh Đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (chính quy) tại Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 (chính quy). Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng

Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán như sau: Thời gian tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng ...

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Công văn số 35/DLA – QLĐT ngày 05/04/2018

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho giáo viên, giảng viên, CBQL giáo dục đợt 1 năm 2019 liên kết đại học vinh

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ phục vụ cho sự nghiệp công ...

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2019 (đợt 1) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy xét tuyển học bạ đợt 5 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2

Hội Đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo xét tuyển Đại học chính quy cụ thể như sau:

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 (đợt 1) liên kết với Trường Đại học Cần thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế