Tuyển sinh đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin - truyền thông

DLA

Nhằm đáp ứng yêu cầu phụ vụ nhiệm vụ chính trị địa phương (từ tỉnh đến tận cơ sở), cũng như nhu cầu nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ làm công tác thông tin - truyền thông và báo chí nói chung; lực lượng đang công tác, cộng tác các đài truyền thanh huyện, thị, xã, phường, cổng thông tin điện tử; các cơ quan truyền thông và báo đài cấp tỉnh. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin - truyền thông cơ sở.