Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Vừa học vừa làm ngành Tài chính ngân hàng

DLA
 
Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng là kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế. Sinh viên ngành Tài chính ngân hàng được cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; Nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại; có chuyên môn sâu về phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện về bản lĩnh và khả năng tự nghiên cứu khi gặp vấn đề mới, đối đầu và ứng biến nhạy bén khi có rủi ro phát sinh liên quan đến tài chính, tiền tệ.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện về bản lĩnh và khả năng tự nghiên cứu khi gặp vấn đề mới, đối đầu và ứng biến nhạy bén khi có rủi ro phát sinh liên quan đến tài chính, tiền tệ ...để đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng và có khả năng làm chủ công việc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

 • Các ngân hàng thương mại
 • Công ty chứng khoán
 • Công ty quản lý quỹ
 • Công ty tài chính
 • Bảo hiểm
 • Các doanh nghiệp
 • Cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính ngân hàng
 • Kho bạc Nhà nước
 • Chi cục thuế
 • Hải quan...

Chương trình đào tạo của trường được xây dựng dựa trên một số chương trình tiên tiến. Sinh viên được đào tạo chuyên môn ngay từ năm đầu khi tham gia học, đồ án môn học. Với các chuyên ngành đào tạo:

 • Tài chính Ngân hàng
 • Tài chính Doanh nghiệp
 • Tài chính Thuế

Đối với sinh viên học trung cấp, cao đẳng có thể liên thông lên đại học và học cao hơn nữa, nghiên cứu sinh, trở thành nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về tài chính ngân hàng.

Sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân tài chính ngân hàng do trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tốt nghiệp từ các trường có uy tín trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế tại các ngân hàng hàng đầu. 100% giảng viên từ thạc sĩ trở lên tâm huyết với nghề. Phương pháp dạy học hướng đến sinh viên (sinh viên làm trung tâm). Phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đặc biệt giảng viên dạy Đại học có trình độ từ Thạc sĩ trở lên và hiện đang tham gia giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng ở Tp.HCM như: Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM…