Vừa học vừa làm ngành Khoa học máy tính

DLA
 
Khoa học máy tính

Đào tạo kỹ sư nắm vững các kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực Khoa học máy tính, có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, các thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin, tìm hiểu nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong công nghiệp và trong đời sống dân dụng,...

Chương trình Kỹ sư Khoa học máy tính đáp ứng trực tiếp nhu cầu thay đổi nhanh chóng của nhà tuyển dụng, cho bạn lợi thế khi bắt đầu sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

  • Lập trình viên, thiết kế và lập trình web
  • Quản trị viên mạng máy tính, hệ thống
  • Bảo trì, sửa chữa máy tính
  • Chuyên viên phần cứng và phần mềm
  • Tham gia giảng dạy, kinh doanh tin học
  • Đồ họa viên
  • Nghiên cứu khoa học
  • Lập trình viên, QA - QC (kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm)
  • Chuyên viên phòng quản trị hệ thống thông tin
  • Chuyên viên quản lý dự án CNTT, dự án kinh doanh thương mại điện tử

Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ nhiều kinh nghiệm, có sự phối hợp chặt chẽ của Viện Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ tiên tiến Việt Nam. Đội ngũ giảng dạy của Khoa hiện nay có giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Khoa thường xuyên có khoảng 40 giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm của các trường đại học lớn trong thành phố tham gia giảng dạy. Ngoài việc giảng dạy cho sinh viên của Khoa mình, Khoa còn đảm nhiệm các môn chung của Trường thuộc lĩnh vực Tin học đại cương cho toàn Trường với khối lượng giảng dạy rất lớn.

Đề tài khoa học ứng dụng mạng cảm biến không dây phục vụ nông nghiệp chính xác