Văn bằng 2 ngành Quản trị kinh doanh

DLA
 
quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Sinh viên quản trị kinh doanh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để lãnh đạo, quản lý, điều hành một doanh nghiệp như quản trị dự án, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing…có nghiệp vụ về thống kê, kế toán, kiểm toán, điều hành văn phòng.

Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên học ngành quản trị kinh doanh còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

Lịch và chương trình học linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học viên trong quá trình học tập

Thời gian học từ 1,5 đến 3 năm tùy theo kết quả xét miễn trừ

Chương trình đào tạo của trường được tham khảo và xây dựng dựa trên các chương trình học tiên tiến trong nước và cả ngoài nước. Sinh viên được đào tạo chuyên môn ngay từ năm đầu khi tham gia học, đồ án môn học. Với các chuyên ngành đào tạo:

 • Quản trị Kinh doanh tổng hợp
 • Quản trị Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị marketing
 • Quản trị du lịch
 • Quản trị bệnh viện

Tạo nền móng vững chắc để vươn cao hơn nữa, trở thành nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh, giảng viên trong các viện và Trường Đại học.

Sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân quản trị kinh doanh do trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

 • Bán hàng - kinh doanh
 • Marketing
 • Tư vấn – dịch vụ khách hàng
 • Hoạch định – dự án
 • Nhân sự – hành chính
 • Tài chính – Đầu tư – Ngân hàng
 
 

Định hướng trương lai