Liên kết đào tạo 2019

Thời gian mở lớp: Đợt 1 tháng 06/2019, đợt 2 08/2019. Nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo tuyển sinh

Số tiết đào tạo: 240 tiết

Học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh

Thông báo tuyển sinh:Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Chuyên ngành đào tạo

 • Luật (chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật)(mã số: 8. 38. 01.06)
 • Chính trị học (mã số: 8 31 02 01)
 • Kinh tế Chính trị (mã số: 8 31 01 02)
 • Quản lý giáo dục (mã số: 8 14 01 14)
 • Quản lý kinh tế (mã số: 8 34 04 10)
 • Khoa học cây trồng (mã số: 8 62 01 10)
 • Nuôi trồng thủy sản (mã số: 8 62 03 01)
 • Sinh học thực nghiệm (mã số: 8 42 01 14)
 • Giáo dục học (bậc tiêu học) (mã số: 8 14 01 01)
 • Giáo dục học (bậc mầm non) (mã số: 8.14.01.01)
 • Giáo dục học (giáo dục thể chất)(mã số: 8 14 01 03)
 • Lý luận và PPDH bộ môn GDTC (mã số: 8.14.01.11)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh (mã số: 814 0111)
 • Công nghệ thông tin (mã số: 8 48 02 01)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Toán (mã số: 8.14.01.11)
 • Toán giải tích (mã số: 8 46 01 02)
 • Đại số và Lí thuyết số (mã số: 8 46 01 04)
 • Lý thuyết xs và TK Toán học (mã số: 8 46 01 06)
 • Hình học và Tôpô (mã số: 8.46.01.05)
 • Quang học (mã số: 8 44 01 10)
 • LL và PPDH bộ môn Vật lý (mã số: 8 14 01 11)
 • LL và PPDH bộ môn Hóa học (mã số: 8 14 01 11)
 • Hóa hữu cơ (mã số: 8 44 01 14)
 • Hóa vô cơ (mã số: 8 44 01 14)
 • Hóa học phân tích (mã số: 8 14 01 18)
 • Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học (mã số: 8 14 01 11)
 • Thực vật học (mã số: 8 42 01 11)
 • Động vật học (mã số: 8 42 01 03)
 • Lịch sử Việt Nam (mã số: 8 22 90 13)
 • Lịch sử Thế giới(mã số: 8 22 90 11)
 • Lý luận và PPDHBM Lịch sử (mã số: 8 14 01 11)
 • Địa lí học(mã số: 8 31 05 01)
 • Ngôn ngữ Việt Nam (mã số: 8 22 02 40)
 • Lý luận văn học (mã số: 8 22 01 20)
 • Văn học Việt Nam (mã số: 8 22 01 21)
 • Lý luận và PPDHBM Ngữ Văn (mã số: 8 14 01 11)
 • Kỹ thuật xây dụng(mã số: 8.58.02.01)

Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2 năm

Học phí:

Thông báo tuyển sinh:Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa hoc năm 2019 (đợt 2): Xem chi tiết thông báo

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2019 (đợt 2): Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).