Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho giáo viên, giảng viên, CBQL giáo dục đợt 1 năm 2018 liên kết Đại học Vinh

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ phục vụ cho sự nghiệp công ...

Tuyển sinh đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (Chính quy) đợt 1 - 2018

Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 (chính quy). Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2018 liên kết Đại học Vinh

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ phục vụ

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2018 (Đợt 1)

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy sẽ được dự thi Kỳ thi tuyển sinh do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ...

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 năm 2017 (đợt 3) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Luật. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/12/2017

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2017 (Đợt 2)

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy sẽ được dự thi Kỳ thi tuyển sinh do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ...

Tuyển sinh đào tạo ngành Luật, Thú y, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn liên kết với Đại học Cần Thơ năm 2017

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2017 (đợt 3) các ngành Luật, Thú y, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn....

Tuyển sinh liên thông Đại học (VLVH) tại Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Căn cứ vào chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Nay, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh liên thông Đại học VLVH như sau: