Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cụm Long An có 23 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi, trong đó, bài thi các môn: Khoa học Tự nhiên, Hóa học có 9 điểm 10, Sinh học có 4 điểm 10; bài thi Khoa học Xã hội, Lịch sử có 1 điểm 10, Địa lý có 2 điểm 10, Giáo dục công dân có 5 điểm 10; môn Tiếng Anh có 2 điểm 10.

Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017
Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017

Ngoài ra, môn Toán có 5 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,8, Ngữ văn có 1 bài thi điểm cao nhất là 9,5 và Vật lý có 3 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5.

Nhìn chung, nhiều môn thi thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, trong đó, các môn có tỷ lệ đạt từ 5 điểm trở lên cao, gồm: Giáo dục công dân đạt hơn 99%; Ngữ văn đạt hơn 86%; Địa lý đạt hơn 82%; Toán đạt hơn 56%; Vật lý đạt hơn 53%; Hóa học đạt hơn 53%. Các môn còn lại có tỷ lệ điểm dưới 5 cao như: Sinh học có hơn 60%; Lịch sử có hơn 63%; Tiếng Anh có hơn 66%.

Bên cạnh đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Long An có 10 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), trong đó, Ngữ văn có 1 bài, Toán có 1 bài, Vật lý có 1 bài, Hóa học có 2 bài, Sinh học có 1 bài, Lịch sử có 1 bài, Tiếng Anh có 3 bài./.

Theo Ngọc Thạch/Báo Long An online