Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Long An có 23 bài thi đạt điểm 10

DLA

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cụm Long An có 23 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi, trong đó, bài thi các môn: Khoa học Tự nhiên, Hóa học có 9 điểm 10, Sinh học có 4 điểm 10; bài thi Khoa học Xã hội, Lịch sử có 1 điểm 10, Địa lý có 2 điểm 10, Giáo dục công dân có 5 điểm 10; môn Tiếng Anh có 2 điểm 10.

Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017
Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017

Ngoài ra, môn Toán có 5 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,8, Ngữ văn có 1 bài thi điểm cao nhất là 9,5 và Vật lý có 3 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5.

Nhìn chung, nhiều môn thi thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, trong đó, các môn có tỷ lệ đạt từ 5 điểm trở lên cao, gồm: Giáo dục công dân đạt hơn 99%; Ngữ văn đạt hơn 86%; Địa lý đạt hơn 82%; Toán đạt hơn 56%; Vật lý đạt hơn 53%; Hóa học đạt hơn 53%. Các môn còn lại có tỷ lệ điểm dưới 5 cao như: Sinh học có hơn 60%; Lịch sử có hơn 63%; Tiếng Anh có hơn 66%.

Bên cạnh đó, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Long An có 10 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), trong đó, Ngữ văn có 1 bài, Toán có 1 bài, Vật lý có 1 bài, Hóa học có 2 bài, Sinh học có 1 bài, Lịch sử có 1 bài, Tiếng Anh có 3 bài./.

Theo Ngọc Thạch/Báo Long An online

Định hướng trương lai