Căn cứ vào biên bản họp số: 65/BB-HDTS ngày 05/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An về việc xét hồ sơ, xác định điểm trúng tuyển, số lượng trúng tuyển xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020, ngành, chỉ tiêu xét tuyển đợt

Xem chi tiết Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học chính quy. Phương thức xét tuyển dựa và kết quả thi THPT năm 2020: tại đây

Tra cứu kết quả xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020: tại đây