HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (Chỉ tiêu dự kiến) NGÀNH ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐT HÌNH THỨC

Đại học (VLVH)

240

(Xét tuyển)

1. Luật kinh tế 3-4 năm Theo học bạ THPT với các hình thức:

+ Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

+ Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12

+ Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ( học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

2. Khoa học Máy tính
3. Kế toán – Kiểm toán
4. Quản trị Kinh doanh
5. Tài chính – Ngân hàng
6. Ngôn ngữ Anh
7. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 4 - 4,5 năm
8. Kiến trúc (Thi tuyển môn vẽ mỹ thuật và xét tuyển 2 môn còn lại) 4.5 - 5 năm

Liên thông Đại học CQ, VLVH

(350 CQ, 200 VLVH)

1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Dựa vào kết quả xét tuyển miễn trừ (thời gian học 1,5 - 2,5 năm) XÉT TUYỂN

Điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung bình tích lũy toàn khoa học theo bảng điểm của bằng cao đẳng cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có)

2. Khoa học Máy tính
3. Kế toán – Kiểm toán
4. Quản trị Kinh doanh
5. Tài chính – Ngân hàng
6. Ngôn ngữ Anh

Đại học văn bằng thứ hai

(650 CQ; 200 VLVH)

1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng XÉT TUYỂN

Điểm xét tuyển của thí sinh là điểm trung bình tích lũy toàn khóa học theo bảng điểm của bằng đại học thứ nhất cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có)

2. Khoa học Máy tính
3. Kế toán – Kiểm toán  
4. Quản trị Kinh doanh
5. Tài chính – Ngân hàng
6. Ngôn ngữ Anh

Các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật

Điều kiện chung

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

1. Đại học hình thức VHVL:

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy đinh của Bộ GDĐT

2. Liên thông Đại học (VLVH, CQ)

- Người dự tuyển đại học liên thông bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.

Trường hợp văn bằng của người Việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD và Đào tạo.

3.  Đại học văn bằng thứ hai (CQ, VLVH):

- Người dự tuyển văn bằng thứ hai đại học chính quy bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy.

- Người dự tuyển văn bằng thứ hại đại học vừa làm vừa học thì người có bằng tốt nghiệp Đại học hệ vừa làm vừa học hoặc đại học chính quy đều được tham gia

- Trường hợp văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Đại học(VLVH), liên thông Đại học (VLVH) và Văn bằng 2

HỆ ĐÀO TẠOHÌNH THỨC ĐÀO TẠOTHỜI GIAN NHẬN HSCÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC

- Đại học VLVH.

- Liên thông Đại học (CQ, VLVH)

- Đại học văn bằng thứ 2 (CQ, VLVH)

Đến hết ngày 12/12/2020 18/12/2020

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Điện thoại: (0272) 3512.826 (106); Di động: 0972.900.030 (Cô Khanh); 0909.211.528 (Thầy Tâm)