Liên kết đào tạo trình độ Thạc sĩ với Trường Đại học Vinh gồm các ngành như sau : Quản lý giáo dục, Luật, Chính trị học, Quản lý Kinh tế, Lịch sử, Công nghệ thông tin, LL&PPDHBM Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Quang học, Sinh học.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2021

Thời gian thi: Dự kiến  20,21 tháng 3 năm 2021

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) 

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa hoc năm 2019 (đợt 2): Xem chi tiết thông báo

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2019 (đợt 2): Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).

Nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 15/03/2020

Học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh

Thông báo tuyển sinh:Xem chi tiết thông báo

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272.3512826( bấm 103 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (Cô Hằng) - 0906305833 (Thầy Thậm) - 0379636461 (Cô Nhiễm).