THÔNG TIN TUYỂN SINH DLA, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết quả học tập bậc THPT đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy. Trường sẽ dành 30% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và 70% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

1. Xét tuyển Đại học theo kết quả thi THPT Quốc gia 2017

- Điều kiện để được xét tuyển

+ Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và được xét công nhận tốt nghiệp THPT

+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

-  Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 - Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: từ ngày 01.4.2017 đến 20.4.2017

+ Đợt 2: từ ngày 13.8.2017

 - Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ghi chú

Đối với Môn năng khiếu Vẽ Mỹ thuật (Ngành Kiến trúc), Trường sẽ tổ chức xét môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu.

Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét  tuyển  Đại học thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

2. Xét tuyển  Đại học theo kết quả học tập bậc THPT:

Trường tổ chức xét tuyển với 2 hình thức:

+ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

+ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT.

- Điều kiện để được xét tuyển:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An thì được giảm 1,5 điểm. Do đó Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của 5 học kỳ THPT

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 108 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì được giảm 9 điểm. Do đó tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT đạt từ 99 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

 

Đối với chuyên ngành Kiến trúc công trình và Kiến trúc nội thất và quy hoạch. Điều kiện xét tuyển như sau:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT.

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển: 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 12 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 11 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của 5 học kỳ THPT.

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 72 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 66 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

 

Thí dụ:

Hình thức 1:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông ở Long An xét tuyển Đại học chuyên ngành Luật kinh tế có kết quả học tập cả năm lớp 12 như sau: Toán : 6,0 ; Ngữ Văn: 5,5 ; Địa lý: 5,0. Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện gì để được xét tuyển?

- Tốt nghiệp THPT hoặc BT. THPT

- Ngưỡng xét tuyển = 6,0 + 5,5 + 5,0 = 16,5 điểm => Đại học

Hình thức 2:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông ở Long An đăng ký xét tuyển đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có kết quả học tập như sau:

MÔNLớp 10Lớp 11Lớp 12
HK1HK2HK1HK2HK1 Hoặc HK2
Toán 5,0 5,0 5,0 5,0 6,2
5,0 5,2 6,0 5,5 6,5
Hóa 5,1 5,0 5,4 5,0 5,7

Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện gì để được xét tuyển?

- Tốt nghiệp THPT hoặc BT. THPT

- Ngưỡng xét tuyển = 5,0 + 5,0+ 5,0 + 5,0 + (6,2 * 2) + 5,0 + 5,2 + 6,0 + 5,5 + (6,5 * 2) + 5,1 + 5,0 + 5,4 + 5,0 + (5,7 * 2 ) = 99 điểm => Đại học

- Thời gian xét tuyển

- Đợt 1: Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp từ các năm trước

+ Nhận hồ sơ từ ngày 1/3 đến 29/6

+ Công bố trúng tuyển 1/7.

- Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ từ ngày 3/7 đến 13/7

+ Công bố trúng tuyển 15/7.

- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu DLA, thí sinh tải mẫu phiếu trong file đính kèm)

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc BT.THPT) có chứng thực.

+ Bản sao chứng thực học bạ THPT (hoặc BT.THPT, tương đương)

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Hình thức đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

+ Trực tuyến (online): Thí sinh vào website của Trường (daihoclongan.edu.vn) điền đầy đủ thông tin theo mẫu và thực hiện đăng ký, sau đó nộp hồ sơ theo quy định tại Mục Hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường. Ngoài ra, thí sinh có thể scan hoặc chụp lại hồ sơ gửi file đến email tuyensinh@daihoclongan.edu.vn để đăng ký xét tuyển, sau đó phải làm thủ tục kiểm tra đối chiếu với bản gốc khi nhập học (nếu trúng tuyển).

+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An.

Chuyên ngành đào tạo ở hai phương thức xét tuyển

Ngành đào tạoChuyên Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển - Mã tổ hợp
LUẬT KINH TẾ 1. Luật Kinh tế D380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí – C00
Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Ngữ văn, Toán, Địa lí – C04
Ngữ văn, Vật lí, Hóa học – C05
KHOA HỌC MÁY TÍNH 2. Mạng máy tính và truyền thông D480101 Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân – C14
Toán, Sinh học, Tiếng Anh – D08
Ngữ văn, Toán, Vật lí – C01
3. Công nghệ phần mềm D480101
4. Thương mại điện tử D480101
5. Hệ thống thông tin D480101
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 6. Xây dựng dân dụng và công nghiệp  D510103  Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Toán, Vật lí, Sinh học – A02
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh – D84
Toán, Vật lí, Giáo dục công dân – A10 
7. Hệ thống kỹ thuật công trình  D510103 
8. Tin học xây dựng  D510103 
KẾ TOÁN  9. Kiểm toán  D340301  Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Toán, Địa lí, Giáo dục công dân – A09
Ngữ văn, Toán, Hóa học – C02
Toán, Địa lí, Tiếng Anh – D10 
10. Kế toán doanh nghiệp  D340301 
11. Kế toán hành chính sư nghiệp  D340301 
QUẢN TRỊ KINH DOANH  12. Quản trị kinh doanh tổng hợp D340101  Toán, Vật lí, Tiếng Anh – A01
Toán, Sinh học, Ngữ văn – B03
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh – D13
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân – C20 
13. Quản trị kinh doanh quốc tế  D340101 
14. Quản trị Marketing  D340101 
15. Quản trị du lịch   D340101
16. Quản trị bệnh viện   D340101
 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 17. Tài chính doanh nghiệp   D340201 Toán, Hóa học, Sinh học – B00
Toán, Hóa học, Tiếng Anh – D07
Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân – A08
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học – C08 
18. Tài chính ngân hàng  D340201 
19. Tài chính thuế  D340201 
NGÔN NGỮ ANH  20. Anh văn thương mại - du lịch  D220201  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh – D01
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh – D12
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh – D66
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh – D15 
21. Anh văn tổng quát - dịch thuật   D220201
22. Anh văn giảng dạy  D220201 
KIẾN TRÚC  23. Kiến trúc công trình D580102  Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật – V00
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật – V01
Toán, Anh Văn, Vẽ mỹ thuật
Toán, Hóa Học, Vẽ mỹ thuật  
24. Kiến trúc nội thất & Quy hoạch  D580102 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 0723.512826 (123) - 0723.513668

Hotline: 0971.550.347 – 0917.241.544 – 0971.550.349

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY:

Đính kèm: Hồ sơ đăng ký xét tuyển (DLA)

 
  • Học bổng Đài Loan theo chương trình chính sách hướng nam mới

    “Chính sách Hướng Nam mới” được bà Thái Anh Văn - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân tiến - đề cập tháng 9/2015. Tại lễ nhậm chức Tổng thống ngày 20/5/2016, bà Thái Anh Văn đã phát biểu về Chính sách Hướng Nam ngay trong phần đầu của bài diễn văn nhậm chức…

 
  • Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - 2017

    Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau. Ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp...

Copyright © 2015 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .