Chuẩn Chất Lượng

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An áp dụng

bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Những năm gần đây tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 đã được tuyên truyền và vận động áp dụng mạnh mẽ ở nước ta. Nhận thức được việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO là một giải pháp quan trọng giúp hoàn thiện công tác quản lý và đào tạo trong trường đại học, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, mà cụ thể là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ cuối năm 2009.

Đầu năm 2009, Trường mời Trung tâm III Đo lường chất lượng TP.HCM tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TC ISO 9001:2008 bao gồm các tài liệu: chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng và 27 quy trình xử lý công việc. Chính sách chất lượng của trường gồm 4 điểm: Chất lượng là trên hết - Nhà trường luôn tạo môi trường và cơ hội học tập tốt nhất – Học đi đôi với hành – TRI HÀNH ĐẠT NHÂN. Nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội. Ngày 20/11/2009, Hiệu trưởng ký quyết định ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cho vận hành hệ thống quy trình để xử lý công việc hàng ngày. Tháng 2/2010, sau 3 tháng thực hiện, BGH nhà trường mời Viện tiêu chuẩn Anh Quốc BSI đánh giá chứng nhận lần đầu. Tiếp theo, hàng năm, BSI đều kiểm tra giám sát, ngày 25/02/2012 vừa qua, là lần kiếm tra giám sát lần 2, sau 3 năm thực hiện quy trình ISO tại trường.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 là đúc kết kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng. Đây là mô hình quản lý chất lượng theo quá trình, hướng tới thỏa mãn các đối tượng khách hàng là người học, phụ huynh và các doanh nghiệp đối tác; xác định các hoạt động của nhà trường là một loại hình dịch vụ; quy trình ISO đồng thời là một phương tiện, công cụ hiệu quả giúp các nhà quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ do cơ sở của mình tạo ra.

Trường DLA, cùng lúc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao về trình độ quản lý, nâng cao chất lượng công việc của từng cá nhân để đảm bảo chất lượng đào tạo đội ngũ lao động mới – được đào tạo lý thuyết về nghề và thực hành kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng Trường DLA ngày càng phát triển.

Sau ba năm áp dụng, từ thực tế đã được khảo sát đánh giá ở các phòng, ban, khoa của Trường, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được coi là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý trường đại học theo phương pháp hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sau khi ban hành và áp dụng hầu hết các quy trình này đã được sửa đổi cải tiến để đáp ứng tốt hơn, phù hợp hơn với hoạt động của nhà trường.

Để phát huy thành quả ban đầu này, Trường DLA cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, coi đây là một công cụ quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của nhà trường trong giai đoạn tới. Mục tiêu của trường là "Đào tạo một đội ngũ những người lao động có kỹ thuật, có kỷ luật, có khả năng không chỉ làm chủ về kiến thức thuộc ngành đào tạo mà còn nắm bắt sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, của công nghệ và khoa học quản lý để có thể thích ứng kịp thời với những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế hiện đại – nền kinh tế tri thức". Định hướng trong tương lai trường DLA tiếp tục phấn đấu tiêu chuẩn trường đại học mạnh khu vực Đông Nam Á.

 

 

 
  • Học bổng Đài Loan theo chương trình chính sách hướng nam mới

    “Chính sách Hướng Nam mới” được bà Thái Anh Văn - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân tiến - đề cập tháng 9/2015. Tại lễ nhậm chức Tổng thống ngày 20/5/2016, bà Thái Anh Văn đã phát biểu về Chính sách Hướng Nam ngay trong phần đầu của bài diễn văn nhậm chức…

 
  • Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - 2017

    Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau. Ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp...

Copyright © 2015 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .